Maharashtra Cities‎ > ‎Kolhapur‎ > ‎

Hotels in Kolhapur


Hotels in kolhapur

 • Hotel Shalini Palace, Kolhapur : Rankala lake, Kolhapur.
 • Hotel Pearl,  Kolhapur : New Shahupuri. Ph : 0231-2650451
 • Hotel Opel , Kolhapur : Old Pune-Benglore Road,In front of My Hundai Show room ph: +91 231 2536767                          
 • Hotel Ashni , Kolhapur : 221/B, 1 B, Close To Sasane Ground,Tarabai Park, Kolhapur. Ph : 0231-2680040
 • Hotel Panchashil, Kolhapur : Chitta Park, 517, A/2, Shivaji Park, Ph : 0231-2537517
 • Hotel Tourist, Kolhapur : Station Road, New Shahupuri. Ph : 0231-2650421
 • Hotel International, Kolhapur : 517/A-1, Shivaji Park, Ph :  +91.231.2536641 
 • Hotel Ayodhya, Kolhapur : Tararani Chowk, Kawala Naka Ph : 0231-2651781
 • Hotel Woodland, Kolhapur : 204, 'E' Ward, Tarabai Park, Ph: 0231-2650 941
 • Hotel Lisha, Kolhapur : Ph : 2651804
 • Hotel Elegant, Kolhapur : 2100 / K / 165 - E, Temblai Railway Gate,                                         Ph :  91-231-2653766
 • Hotel Vrushali, Kolhapur : 39, A/2 , Tarabai Park , Ph : +91 - 231 - 265133
 • Hotel Ashoka prestige, Kolhapur:
 • Hotel Hindusthan, Kolhapur : 1425 C, Ford Corner Laxmi Puri, Ph : 0231 - 2640851
 • Hotel Cassel, Kolhapur:
 • Hotel Samrat, Kolhapur : Dabholkar Corner, Ph : 0231-2651301 
 • Hotel Triveni, Kolhapur : Basant-Bahar Tokies, Shahupuri, Kolhapur. Ph : 0231 3209808
 • Hotel Anugraha, Kolhapur : 205, A/E, Tarabai Garden Rd., New Shahupuri, Near Sasne Ground, Ph : 0231 2652666
 • Hotel Victor Palace, Kolhapur : Rukmininagar, Ph : 0231-2537001 to 08
 • Hotel Aishwarya, Kolhapur:
 • Hotel Padma, Kolhapur : Near Dhairyaprasad Cultural Hall, Tarabai Park, Kolhapur.
 • Hotel Pavilion, Kolhapur : 392 E, Assembly Road, Near Basant Bahar Theater, Kolhapur. Ph : +91 231 2652751
 • Hotel Vijayraj, Kolhapur : 14, Surve Colony, Tarabai Park, Kolhapur.
 • Hotel Rajat, Kolhapur : 203/G/3, Tanwani Towers, Tararani Chowk, Kolhapur.              Ph : 0231 2658080 
 • Hotel Mera, Kolhapur : 205 A/E, New Shahupuri, Tarabai Garden Road, Kolhapur.             Ph : +91-231-2652666
 • Hotel Maharaja : Pl No 482/A,Opposite Ruikar Colony,Old Pune Bangalore Road, Kolhapur. Ph : 0231 2656799
 • Hotel Avanti, Kolhapur : C 1835/A/B-1-2, Ramakrishna Minr, Malkar Tikat, Kolhapur. Ph : 0231-2644841 
    Comments